Nye fagsjefer

Styret har utnevnt to nye fagsjefer.

Jogeir Sved overtar som leder for flytjenesten etter Dagfinn Terning.

Rudi Kirkhaug overtar som flysikkerhetsleder etter Frode Pettersen.

Styret takker avtroppende fagsjefer for innsatsen og ønsker påtroppende fagsjefer velkommen.