Ny postboksadresse

Tromsø Flyklubb har fått ny postboksadresse.

Den nye adressen er :

Tromsø Flyklubb
Postboks 4515 Giæverbukta
9240 Tromsø

Soloutsjekk: André Boquist

Gratulerer så mye til André Boquist som fløy sin første SOLO dag! Dette var en milepæl du har ventet lenge på, og som du vil huske lenge. Veldig godt jobbet så langt, og vi ser frem til videre samarbeid mot det endelige målet; PPL-A!

    

Nye fagsjefer

Styret har utnevnt to nye fagsjefer.

Jogeir Sved overtar som leder for flytjenesten etter Dagfinn Terning.

Rudi Kirkhaug overtar som flysikkerhetsleder etter Frode Pettersen.

Styret takker avtroppende fagsjefer for innsatsen og ønsker påtroppende fagsjefer velkommen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20. mars 2020 kl.18:00

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2019, Fredag 20.mars 2020 kl. 18:00. Møtelokale er ikke avklart, info kommer senere.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 6. mars 2020.

Terje Fagerhaug
Leder