Årsmøte 2023

Fredag 24. mars 2023 avholdt Tromsø Flyklubb årsmøte ved Scandic Ishavshotell i Tromsø. Det var 17 deltakere. Gjennomgang av året 2022 viste at budsjettet for 2022 ble gjennomført som planlagt. Det ble valgt nytt styre, med unntak av nestleder og sekretær, som allerede er valgt til 2024. Nye medlemmer i styret er Hans Kristian Elvenes og Olga Voronchikhina, resterende posisjoner i styret som var til valg ble gjenvalgt.
Budsjett 2023 og Årsberetning er lagt ut under “filarkiv” i MyWebLog.

Sondre, styreleder Tromsø Flyklubb

Årsmøte

Viser til §13, Årsmøtet, i våre vedtekter “Lov for Tromsø Flyklubb”, og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2022, fredag 24. mars 2023. kl.18:00. Møtet blir avholdt på Ishavshotelet i Tromsø sentrum.

Det inviteres også til middag ved hotellets egen restaurant etter årsmøtet. Her ønsker vi å feire sammenslåingen vår. Det blir lagt ut invitasjon på Facebook for de som vil delta. Her må man melde seg på (middag dekkes av hver enkelt). Hvis noen ikke har mulighet til å melde seg på Facebook kan de sende mail til leder@tromsoflyklubb.no.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 10. mars 2023.

Saksliste blir sendt ut senest én uke før årsmøtet.

Tromsø, 12. februar 2023

Mvh.
Styret, Tromsø flyklubb

Sammenslåing

Tromsø Flyklubb og Tromsø Sportsflyklubb har gjennom 2022 jobbet for å slå seg sammen. Sammenslåing er vedtatt ved generalforsamling hos begge klubber og vil etter planen offisielt være slått sammen fra nyttår 2023. Vi håper dette vil være med på å skape et større flyklubbmiljø her i Tromsø.

I den forbindelse er også hjemmesiden under oppdatering og endringer vil komme. Ved feil eller mangler på hjemmesiden, ta kontakt med Sondre Solhaug Fjelldal på mail “leder@tromsoflyklubb.no”.

Bestått skill test!

Gratulerer så mye til André Kjellstrup, som på lørdag 26/11-22 besto oppflygingen sin til PPL-A med glans! Etter noen intensive uker med mye flyging, klarte han med med en fantastisk innsats å bli ferdig med sertifikatet. Tromsø Flyklubb gratulerer så mye, og håper sertifikatet vil gi deg mange fine turer i årene som kommer! 😀 🛩

Soloutsjekk: André Kjellstrup

Gratulerer så mye til André Kjellstrup som fløy sin aller første solo på lørdag, og leverte noen virkelig fine landinger! En stor dag som sikkert vil huskes lenge 🙂 Lykke til videre med PPL-A!