Ny dato til Årmøte, 29. juni 2020, kl 18


Årsmøte var opprinnelig planlagt for 20. mars 2020, men måtte utsettes pga Corona-situasjonen. Nå har forholdene roet seg, slik at styret vurderer det som mulig å gjennomføre Årsmøte med fysisk oppmøte i henhold til Corona-reglene.

Ny dato for Årsmøte er 29. juni 2020, kl. 18
Sted: Ved Klubblokalene. Være forberedt på at møte kan finne sted utendørs.

Det har ikke blitt sendt inn nye saker til styret etter forrige innkalling. Det åpnes ikke for nye innspill til saker. Sakspapirene ettersendes i henhold til vedtektene, senest 1 uke før møte. Kun medlemmer som var innmeldt i klubben per 01.02.2020 er stemmeberettiget ved dette Årmsøte.

Tradisjonen tro, skal det bli sosialt sammenkomst etter Årsmøte for alle. I år selvfølgelig med god avstand mellom oss. I etterkant av møte fyres det opp grillen ved Brakka. Alle oppfordres til å ta med egen mat og drikke.

Vel møtt!

Styret
Tromsø flyklubb