Flyskolen

Epost til flyskolen
———————————————————————————

Skolesjef: Kristian Bergesen krberges@gmail.com – 993 24 768

Instruktører:
* Christer Johansen 
* Erik Storli Jørgensen 
* Kristian Berglund (skolesjef)
* Martin Bjørndahl
* Sondre Solhaug Fjelldal
* Svein Erik Ditløvsen (examiner)
* Wojciech Brudecki

 

 

———————————————————————————
Opptakskrav
Hva kreves?

For mange forbindes det å være privatflyger med noe uoppnåelig, dyrt og svært krevende. Dette er langt fra sannheten, og for de aller fleste av oss er utdanningen til privatflyger ganske overkommelig. Her vil du finne en oversikt over hva som kreves før du kan begynne på privatflygersertifikatet.

Alder

Du kan begynne tidlig å fly. Allerede når du er 15 år kan du ta teorien og fly frem til Solo. Når du er 16 år kan du fly Solo og når du har fylt 17 kan du fly opp til sertifikatet. Vi ønsker å tilføye at vedkommende bør være moden nok til å kunne ta dette steget. Som regel vil instruktøren avdekke dette i god tid. Videre er det ingen øvrige aldersgrense for å fly, bare du består legesjekken.

Legesjekk

Ditt flysertifikat er ikke gyldig før du innehar et gyldig legesertifikat. Legesjekken er en enkel undersøkelse som understreker at du har normal helse og fargesyn. Du trenger ikke være noen supermann, kun normal. Det lønner seg å gjøre unna legesjekken før du begynner på utdannelsen, på den måten kan du spare mange penger hvis det skulle vise seg at ikke alt var i orden.

Flyprogram

Den praktiske flygetreningen kan du vanligvis påbegynne når det måtte passe deg. Det er forøvrig påkrevd at teorieksamen er fullført og bestått før man flyr såkalt “solo”(flyr alene med instruktør på bakken).

Du følger et godkjent skoleprogram utviklet av Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb. Du kan ta to ulike privatflysertifikat; PPL-A (Private Pilot Licence, Aeroplane) eller LAPL-A (Light Aircraft Pilot Licence, Aeroplane). Begge sertifikat gir rett til å fly de vanligste 4 seters klubbfly. Se sammenligning lengere ned på siden.

Programmet er lagt opp til minimum 30 timer total flygetid for LAPL og minimum 45 timer for PPL, hvorav minimum 20 timer instruksjon før du kan fly alene for første gang. De fleste bruker litt mer enn minimumgrensen, med mindre de har noe flyge erfaring fra før av.

Praksisen består i hovedsak av å gjøre seg kjent med kontroll enhetene, og beherske å manøvrere flyet på en trygg og komfortabel måte. Senere i programmet foretas avganger og landinger selv av eleven. Navigasjon er også en stor del av den praktiske utdannelsen og man skal blant annet på lengre solo navigasjons turer.
Det vil utføres progresjonstester gjerne av en annen instruktør eller skolesjef gjennom utdannelsen for å kvalitets sikre opplæringen av eleven. Etter gjennomført program og litt “finpuss” er eleven klar for oppflygning. Merk deg at skolesjefen ikke sender deg til en oppflygning med mindre han mener du er skikket til det. Blir oppflygningen bestått kan du se frem til lykkelige tider som kommende fartøysjef på egen skute.

Teoriprogram

For å dekke hele teoripensumet til privatflygersertifikat (PPL-A) må du gjennomgå tilsammen ni delkurs med nummer fra 1091 til 1099. Du bør gjennomgå kursene i den rekkefølge de er nummerert. Bestill gjerne alle kursene samlet så gir vi deg ca. 10% rabatt, samtidig som du sparer utgifter for oppkravsgebyr. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for noen av disse kursene. Kurset er lagt opp som fjernundervisning over Internett. Bøkene får du tilsendt i posten, men oppgaver og kommunikasjon med faglærere skjer over Internett.

Fagene som du skal igjennom er:

1091 Flygeteori
Gir deg innføring i aerodynamikkens prinsipper og fysiske lover som ligger til grunn for konstruksjon og oppbygging av et luftfartøy. Kurset tar for seg lufttrykk, motstand, løft, krefter på flyet, stabilitet, rorvirkninger og propellens aerodynamikk.
Forfatter: Bjørn Finstad

1092 Fly- og motorlære
Omhandler læren om flyets konstruksjon og oppbygging, instrumentenes funksjon, gradering og ytre utforming samt motorens oppbygging, systemer og funksjon.
Forfatter: Bjørn Finstad

1093 Meteorologi
Meteorologi er samspillet mellom luftstrømmer, temperatur, trykk og luftfuktighet i atmosfæren. Sammen skaper dette vær og vind som alle flygere må ha gode kunnskaper om. Spørsmål som: “Er været godt nok til flyturen?” eller “Hvor og hvordan skaffe vi opplysninger om været?”, vil du finne svar på i dette meteorologikurset. Dette sammen med inngående beskrivelser av forskjellige typer værfenomener som vind, tåke, turbulens, ising, skyer, fronter m.m.
Forfatter: Arnfinn Halland

1094 Navigasjon
Nå ditt reisemål! Planlegg flyruten din ved hjelp av kart og naviasjonshjelpemidler. I dette kurset lærer du å bruke kart og navigasjonshjelpemidler samt å utarbeide og følge navigasjons- og reiseplaner. Boken gir deg også kunnskaper om GPS, kompass, koordinatsystem, kartprojeksjoner, radar, m.m.
Forfattere: Johnny Eilers og Olav Bø.

For å kunne gjennomføre kurset trenger du en regneskive (computer), navigasjonslinjal og vinkelmåler (protractor).

1095 Lover og bestemmelser
Faget har som mål å gi eleven grundig og praktisk innsikt i hvordan lover, forskrifter og bestemmelser er med på å regulere luftfarten til en trygg og velordnet aktivitet, enten man har flyging som hobby eller yrke. Kurset vil utvikle lesernes kunnskaper og holdninger, og passer både for flyelever og for flygere som ønsker å oppdatere sine kunnskaper.
Forfattere: Dag Hårstad og Bjarne Nilssen

1096 Flytelefoni
Å kunne kommunisere med annen lufttrafikk og flygekontrolltjenesten har stor betydning for flysikkerheten og avvikling av lufttrafikk. Kurset omhandler både Teledirektoratets krav til radiotelefonisertifikat og Luftfartsverkets teoripensum i faget flytelefoni. Kurset er lagt opp for praktisk trening. Kassett med fraseologi følger med kurset. Motorflygere, mikroflygere, seilflygere, ballongførere, hang- og paragliderpiloter. Utdanningen til Flytelefonisertifikat er den samme for alle kategorier.
Forfatter: Dag Hårstad

1097 Flymedisin
Omhandler de spesielle medisinske forhold man kan bli utsatt for ved flyging, samt livreddende førstehjelp og hvordan man skal forholde seg ved havari og nødlanding. Kurset er primært beregnet for privatflygere. yrkesflygere og øvrig personell tilknyttet luftfart, samt helsepersonell, men vil også være av interesse for flypassasjerer og andre interesserte.
Forfatter: Jan Ove Owe

1098 Flypsykologi
Læring, hukommelse, oppmerksomhet, persepsjon og sosiale egenskaper er alle temaer som hører hjemme i tradisjonell psykologi. Flyging inneholder alle disse elementene.
Dette kurset tar for seg de fleste aspekter innen flypsykologi. Den er bl.a. beregnet på mange kategorier ansatte i flyselskaper og vil være en grei introduksjon for den som ønsker å sette seg inn i et fascinerende fagområde.
Forfatter: Grete Myhre

1099 Operasjonelle prosedyrer
Faget gir deg en systematisk innføring i de prosedyrer som kreves før, under og etter flyging. Herunder blant annet: meteorologiske opplysninger, briefing, personlig utrustning, sjekklister, kommunikasjon, krav til besetning, sertifikatbestemmelser, kontrollert og ukontrollert luftrom, vedlikehold og ettersyn etc.
Operasjonelle prosedyrer vil inngå som et nytt fag i teorien til privatflygersertifikat (JAR-FCL), men kurset er også høyaktuell for de som alt har et flysertifikat og for flyinteresserte som ønsker å få et innblikk i hvordan flyging planlegges og gjennomføres.
Forfatter: Kjersti Melling

GENERELT OM DET Å BLI FLYGER

For å bli privatflyger (LAPL/PPL-sertifikat) må du gjennom et teorikurs og et flykurs. Teorikurset kan gjøres via en kommersiell flyskole eller hos private aktører som for eksempel Luftfartsskolen eller Privatfly.no. Tromsø flyklubb tilbyr støtteundervisning.

Kostnadsestimat for flysertifikat

Faste kostnader uavhengig av LAPL / PPL  
Legesjekk 2000
Teoripakke 8000
Medlemsskap flyklubb og NLF 2500
Diverse utstyr 2000
Gebyr teorieksamen 4410
Leie av fly oppflyging (2 timer á 2100,-) 4100
Gebyr oppflyging + dokumentutstedelse 1710
Gebyr kontrollant oppflyging 2900
Faste kostnader uavhengig av LAPL / PPL 27620
PPL-A  
Faste kostnader 27620
PPL-A 45 timer á 2100- 94500
Instruktørhonorar ca 135  á 250,- 33750
SUM PPL-A 155870
Forskjeller på sertifikatene: PPL-A LAPL-A
Max avgangsvekt N/A 2000 kg
Max antall passasjerer N/A 3
Rett til å medbringe passasjerer Umiddelbart etter sertifikat.  Krever sertifikat + 10 timer PIC
Gyldighetsområde Verden Europa
Bygge videre til å fly kommersiellt  JA NEI
     
Mulige tilleggsrettigheter Nattflyging Nattflyging
  Flermotors fly
  Akobatikk
  Instrumentrettighet

Merk!
Alle priser angående flygning er ca. priser og er avhengig av den enkeltes nivå og progresjon. Tromsø Flyklubb tar også forbehold om feil i overnevnte lister. Det være hensiktsmessig å regne med en ”buffer” på mellom 10 og 30% i antall timer. Gebyrene til myndighetene endres også en gang per år. 

Luftfartstilsynets infoside om LAPL

Luftfartstilsynets infoside om PPL

For å bli trafikkflyger (CPL-sertifikat) kan du fortsette fra PPL-A og gå videre til en kommersiell flyskole som utdanner resten av det som kreves for CPL. Noen velger også å gå rett på CPL-utdanning, men du må likevel gjennom samme type flygning på denne måten. En fordel med PPL-A først er at du da får en god forsmak på flygingen, og på den måten bedre er i stand til å avgjøre om du virkelig vil bruke 400-600.000 kr. ekstra for å få deg denne utdannelsen.

For mer informasjon send epost til flyskolen@tromsoflyklubb.no

Et alternativ til sertifikat på motorfly (PPL-A eller LAPL-A) er sportsfly sertifikat. Sportsfly er en mindre flytype enn motorfly, som regel en to-seter. Les mer om Tromsø Sportsflyklubb her