INNKALLING TIL ÅRSMØTE 25. mars 2021 kl.18:00

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb, og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2020, torsdag 25 mars 2021. kl.18:00. Møtelokale og -form er ikke avklart, info kommer senere.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 10. mars 2021.

Tromsø 24. februar 2021

Sevim Gulbrandsen
Sekretær