Flytjenesten

flytjenesten

VARSLINGSPLAN

Primær varsling til mobiltelefon nummer: 995 25 582

Flygere  Mobil  E-post adresse
Jogeir Sved  902 01 777  j.sved{at}online.no
Dagfinn Terning  900 16 585  dagfinn{at}terning.com
Kjetil Henriksen  951 49 089  kjehenr{at}yahoo.com
Rudi Kirkhaug  911 94 796  rudi.kirkhaug{at}uit.no