INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10. mars 17 kl 18:00

MøteklubbeViser til tidligere utsendt innkalling til årsmøte i henhold til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946» og oppdaterer innkallingen til Årsmøte for perioden 2016

Tid: Fredag 10. mars 17 kl. 18:00. (som tidligere annonsert)

Sted: Scandic Ishavshotell, Fredrik Langes gate 2

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Saksliste årsmøte 2017

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 24.2.2017.

ÅRSMØTEMIDDAG
Etter årsmøteforhandlingene blir det årsmøtemiddag. Årsmøtemiddagen avholdes på Scandic Ishavshotell, Roast Restaurant kl 20:30 
Du kan invitere med deg mann, kone, ledsager, samboer, venn eller venninne til middagen.

Til årsmøtemiddagen må vi ha påmelding innen 1.mars.

Påmelding til middag

Tromsø 19. februar 17

Styret