Ny dato til Årmøte, 29. juni 2020, kl 18


Årsmøte var opprinnelig planlagt for 20. mars 2020, men måtte utsettes pga Corona-situasjonen. Nå har forholdene roet seg, slik at styret vurderer det som mulig å gjennomføre Årsmøte med fysisk oppmøte i henhold til Corona-reglene.

Ny dato for Årsmøte er 29. juni 2020, kl. 18
Sted: Ved Klubblokalene. Være forberedt på at møte kan finne sted utendørs.

Det har ikke blitt sendt inn nye saker til styret etter forrige innkalling. Det åpnes ikke for nye innspill til saker. Sakspapirene ettersendes i henhold til vedtektene, senest 1 uke før møte. Kun medlemmer som var innmeldt i klubben per 01.02.2020 er stemmeberettiget ved dette Årmsøte.

Tradisjonen tro, skal det bli sosialt sammenkomst etter Årsmøte for alle. I år selvfølgelig med god avstand mellom oss. I etterkant av møte fyres det opp grillen ved Brakka. Alle oppfordres til å ta med egen mat og drikke.

Vel møtt!

Styret
Tromsø flyklubb

UTSATT: Årmøte og middag er utsatt pga Korona-situasjonen

I dag, 20.03.2020, var det planlagt å gjennomføre årsmøte i Tromsø Flyklubb, samt å spise middag i etterkant. Dette utsettes pga Korona-situasjonen.

Styret kommer tilbake med ny dato, når situasjonen har stabilisert seg.

Mvh,
Sevim Gulbrandsen
Sekretær Tromsø Flyklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 9. mars 2018 kl.18:00

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2017, Fredag 9.mars 2018 kl. 18:00. Møtelokale, ikke avklart, kommer info senere.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 23. februar 2018.

Tromsø 25. januar 2018

På vegne av styret,
Jogeir Sved

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10. mars 17 kl 18:00

MøteklubbeViser til tidligere utsendt innkalling til årsmøte i henhold til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946» og oppdaterer innkallingen til Årsmøte for perioden 2016

Tid: Fredag 10. mars 17 kl. 18:00. (som tidligere annonsert)

Sted: Scandic Ishavshotell, Fredrik Langes gate 2

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Saksliste årsmøte 2017

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 24.2.2017.

ÅRSMØTEMIDDAG
Etter årsmøteforhandlingene blir det årsmøtemiddag. Årsmøtemiddagen avholdes på Scandic Ishavshotell, Roast Restaurant kl 20:30 
Du kan invitere med deg mann, kone, ledsager, samboer, venn eller venninne til middagen.

Til årsmøtemiddagen må vi ha påmelding innen 1.mars.

Påmelding til middag

Tromsø 19. februar 17

Styret