VFR-GUIDE 2014

VFR_guide_2014På Luftfartstilsynets hjemmeside kan vi lese at VFR-guiden for 2014 er klar, og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.

Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom. (Kilde: NLF)

Du finne VFR-guiden her.