Temakveld om vær og værvarsling torsdag 13. oktober kl 19:00 på brakka

Meteorologisk institutt har etterutdanningskurs for flymeteorologer og i denne anledningen inviterer Sevim til temakveld om vær og værvarsling torsdag 13. oktober kl 19:00 på brakka.IGA

Hun kommer til å gå gjennom noen tilgjengelige produkter som for eksempel IGA og significant weather chart og kommer til å henvise til noe internett kilder.

Like viktig er det også for Meteorologisk institutt få tilbakemeldinger på hvordan værvarsler brukes av oss SIGNIFICANT WEATHER CHARTsmåflypiloter og hvordan vi oppfatter dem.

Vel møtt!

VFR-GUIDE 2014

VFR_guide_2014På Luftfartstilsynets hjemmeside kan vi lese at VFR-guiden for 2014 er klar, og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.

Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom. (Kilde: NLF)

Du finne VFR-guiden her.

Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 - Forside

Årsmøtet i Tromsø Flyklubb ble avviklet fredag 21.02, og følgende nye styre er nå på plass:

Leder – Dagfinn Terning
Nestleder – Sindre Grut Hilstad
Sekretær – Jogeir Sved
Kasserer – Tor Gunnar Olsen
Styremedlem – Glenn Tore Harila
Styremedlem – Kristian Bergesen
Varamedlem – Frode Pettersen

Dette ser pinadø lovende ut. Vi ønsker det nye styret lykke til, og satser på at 2014 blir et flott år for Tromsø Flyklubb.

Årsberetning 2013 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Morten Bjørkmann
Avtroppende Leder

Temakveld: Om vær og VFR

Tirsdag 19.03 får Tromsø Flyklubb besøk av den råeste foredragsholderen ved Meteorologisk institutt. Mangeårig meteorolog Sjur Wergeland har fått frie tøyler til å pøse ut målrettet info om alt som er lurt å vite for oss VFR-piloter.

Møt opp i hopetall på brakka i god tid før kl. 19:00!