VFR-GUIDE 2014

VFR_guide_2014På Luftfartstilsynets hjemmeside kan vi lese at VFR-guiden for 2014 er klar, og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.

Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom. (Kilde: NLF)

Du finne VFR-guiden her.

Krav om testing av språkferdighet / kurs 27 januar kl 1900 på brakka

Alle flygere som skal benytte en flyradio må teste til minimum level 4 innen 5. mars 2011

ICAO har innført endringer i Annex 1. Tilsvarende er JAR FCL 1 og 2, Amendment 7/6 endret ved at det er innført krav om testing av språkferdighet for flygere. (Se FCL 1.010 og 2.010 respektive, og med tilhørende AMC). Det er også endringer i BSL C 5.2a, flytelefoniforskriften. Dette innebærer i praksis at alle flygere som skal benytte en flyradio må teste til minimum level 4 innen 5. mars 2011.
Continue reading “Krav om testing av språkferdighet / kurs 27 januar kl 1900 på brakka”

INFO FRA EKSAMINATOR

Luftfartstilsynet har endret Gebyrregulativet for fornyelse etter 12 timers regelen. Før tok LT kr.570,- for dokumentutstedelse ifm med 12 timers fornyelse, slik at kontrollant kunne ta inntil 570,- for sin jobb. Valgte man da å sende alt til LT ville man bli fakturert kr.1140,- slik at det var det samme om LT eller Eksaminator gjorde jobben.

Continue reading “INFO FRA EKSAMINATOR”