Norske flysikkerhetsresultater 2022

Luftfartstilsynet har kommet med flysikkerhetsresultatene for 2022. Kort oppsummert for privatfly-kategorien var det et bra år! “Med kun to offisielle ulykker og ingen omkomne er 2022 dermed det sikreste året for privatflyging i norsk luftfarts historie!

Når det kommer til “luftfartshendelser” i vår kategori er det “Navigation error” som er størst.

“Navigasjonsfeil kan føre til at piloter flyr inn i kontrollert luftrom uten klarering, dette kalles luftromsinntrengning. Luftromsinntrengning som involverer privatflyging blir i hovedsak rapportert av lufttrafikktjenesten eller piloter i andre luftfartøy. Dette betyr at en del privatflygere kan og bør rapportere mer til Luftfartstilsynet.”

Oppfordrer alle våre medlemmer til å rapportere i OBSREG, uansett hvor lite det måtte være.

Les mer om resultatene på denne linken: https://luftfartstilsynet.no/aktorer/norske-flysikkerhetsresultater/norske-flysikkerhetsresultater-2022/#header24
Vår sektor ligger under “Privatflygning”.