NLF’s gullnål og dugnad

Ronny Mortensen ble tildelt NLF’s gullnål i desember 2022 for sin innsats i Tromsø Flyklubb og fallskjermklubb over en lengre perioden. Han har vært en viktig person for driften av begge klubbene.

Vi ønsker å rette en stor takk!

Det ble også gjennomført dugnad ved klubben mandag 10. juli. Med stort fremmøte gikk dette fort. LN-VIA og LN-YTK ble begge vasket. Gresset ble klipt, hangar samt klubbhus ryddet og hangarporter reparert. Vi av sluttet med grilling.