LN-FAW er operativ igjen

LN-FAW er operativ igjen og er plassert i LN-TOS hangaren pga skade på hangarporten inn til LN-FAW. VIKTIG INFO FRA TEKNISK: Det er “små” klaringer til høyderor fra portbjelker ved ut/inn trekking i LN-TOS hangaren, så her må alle vise stor aktsomhet. Skader kan lett oppstå ved uoppmerksomhet.