Viktig info!

  • Skade på hangarporten inn til LN-FAW. Må ikke brukes. Døra kan benyttes, men vis varsomhet.
  • LN-FAW er ikke tilgjengelig før tidligst fredag, pga ettersyn.
  • LN-HHH er foreløpig ikke tilgjengelig for booking pga manglende CAMO-godkjenning.