Temakvelder

Temakvelder er viktig for klubben. Her finner dere en oversikt over vinterens temakvelder i TFK.

·      25 November 25, 2010:
Tilbakeblikk på store og interessante øyeblikk – hva har skapt trygghet og utrygghet under flyging.
v/ tidligere skolesjef Eilert Nilsen.

Vinteroperasjoner.
v/Skolesjef Svein Erik Ditløvsen

·      Februar 2011 (dato kommer seinere):
Brief og debrief i jagerskvadroner – hva kan privatflygere lære av dette.
v/ tidligere jagerflyger Jon Erik Giæver.

·      April 2011 (dato kommer seinere):
Redningsoperasjoner i nord – hvordan opererer Redningstjenesten og hva bør vi vite.
v/redningshelikopterflyger Jon Erik Giæver.

·      Juni 2011 (dato kommer seinere):
Siste nytt om navigasjonshjelpemidler.
v/ Skolesjef Svein Erik Ditløvsen