Krav om testing av språkferdighet / kurs 27 januar kl 1900 på brakka

Alle flygere som skal benytte en flyradio må teste til minimum level 4 innen 5. mars 2011

ICAO har innført endringer i Annex 1. Tilsvarende er JAR FCL 1 og 2, Amendment 7/6 endret ved at det er innført krav om testing av språkferdighet for flygere. (Se FCL 1.010 og 2.010 respektive, og med tilhørende AMC). Det er også endringer i BSL C 5.2a, flytelefoniforskriften. Dette innebærer i praksis at alle flygere som skal benytte en flyradio må teste til minimum level 4 innen 5. mars 2011.

I overgangsperioden mellom mars 2008 og mars 2011 har alle flygere med CPL eller ATPL mottatt brev fra Luftfartstilsynet med påtegning level 4. De som har PPL og har hatt behov for å fly utenfor landets grenser har, ved henvendelse til LT, også fått tilsendt samme brev.

Kandidater skal normalt testes i engelsk og norsk, men bare engelsk, eller bare norsk kan også være aktuelt. De som kun tester ferdigheter i norsk fraselogi og språk relatert til flyging, vil være begrenset til operasjon i norsk luftrom.Testen omfatter flytelefonifraselogi og flyfaglig språk. Det skal legges vekt på at kandidaten snakker, forstår og har evne til å kommunisere på en sikker og utvetydig måte under normale forhold, også dersom noe uventet skulle skje.

Selve testen betår av 10 lydfiler som igjen  består av klareringer, atis og trafikk informasjon. Disse skal leses tilbake eller noteres. Det vil være mulighet til å ta testen etter kurset den 27 jan. I forkant ber jeg dere lese igjennom BSL G 5-1

(SED, skolesjef)