Årsmøte 2023

Fredag 24. mars 2023 avholdt Tromsø Flyklubb årsmøte ved Scandic Ishavshotell i Tromsø. Det var 17 deltakere. Gjennomgang av året 2022 viste at budsjettet for 2022 ble gjennomført som planlagt. Det ble valgt nytt styre, med unntak av nestleder og sekretær, som allerede er valgt til 2024. Nye medlemmer i styret er Hans Kristian Elvenes og Olga Voronchikhina, resterende posisjoner i styret som var til valg ble gjenvalgt.
Budsjett 2023 og Årsberetning er lagt ut under “filarkiv” i MyWebLog.

Sondre, styreleder Tromsø Flyklubb