Årsmøte

Viser til §13, Årsmøtet, i våre vedtekter “Lov for Tromsø Flyklubb”, og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2022, fredag 24. mars 2023. kl.18:00. Møtet blir avholdt på Ishavshotelet i Tromsø sentrum.

Det inviteres også til middag ved hotellets egen restaurant etter årsmøtet. Her ønsker vi å feire sammenslåingen vår. Det blir lagt ut invitasjon på Facebook for de som vil delta. Her må man melde seg på (middag dekkes av hver enkelt). Hvis noen ikke har mulighet til å melde seg på Facebook kan de sende mail til leder@tromsoflyklubb.no.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 10. mars 2023.

Saksliste blir sendt ut senest én uke før årsmøtet.

Tromsø, 12. februar 2023

Mvh.
Styret, Tromsø flyklubb