Viktig dugnad!!

Hangarsjef kan stille torsdag 9.12. for å reparere hangarporten til FAW. Men det betinger at noen kan gi en hjelpende hånd. Det vil bli dugnad fra kl. 1700. Det understrekes at porten nå må repareres. Det henstilles derfor til folket at de stiller opp. Gi tilbakemelding til undertegnede snarest slik at arbeidet kan organiseres.

LJS, leder, staleif@gmail.com