Sammenslåing

Tromsø Flyklubb og Tromsø Sportsflyklubb har gjennom 2022 jobbet for å slå seg sammen. Sammenslåing er vedtatt ved generalforsamling hos begge klubber og vil etter planen offisielt være slått sammen fra nyttår 2023. Vi håper dette vil være med på å skape et større flyklubbmiljø her i Tromsø.

I den forbindelse er også hjemmesiden under oppdatering og endringer vil komme. Ved feil eller mangler på hjemmesiden, ta kontakt med Sondre Solhaug Fjelldal på mail “leder@tromsoflyklubb.no”.