INNKALLING TIL ÅRSMØTE 9. mars 2018 kl.18:00

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2017, Fredag 9.mars 2018 kl. 18:00. Møtelokale, ikke avklart, kommer info senere.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 23. februar 2018.

Tromsø 25. januar 2018

På vegne av styret,
Jogeir Sved