INNKALLING TIL ÅRSMØTE 19.2.16 KL.1800

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2015. Fredag 19.02.16 kl. 1800. Møtelokalet blir i Teknologibygget, Klokkargårdsbakken 35, UIT, inngang på østsiden av bygget.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 5.2.2016.

ÅRSMØTEMIDDAG
Etter årsmøteforhandlingene blir det kl. 2100 årsmøtemiddag. Årsmøtemiddagen blir på Bardus.

Du kan inviterer med deg ledsager, samboer, kone eller venn/venninne til middagen, det er hyggelig.

PÅMELDING ÅRSMØTEMIDDAG – Frist 15.02

Tromsø 17.01.2016

På vegne av styret,
Jogeir Sved

Dokumenter til årsmøte:
Saksliste til Årsmøtet i Tromsø Flyklubb 2016
Innkomne saker til behandling på Årsmøtet
Forslag ny lov for Tromsų Flyklubb