INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20.2.15 KL.1800

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2014. Møtested blir Alfheim Arena.
Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 6.2.2015.

ÅRSMØTEMIDDAG
Etter årsmøteforhandlingene blir det kl. 2100 årsmøtemiddag. Årsmøtemiddagen blir på Steakers Tromsø AS, Fredrik Langes gt. 13.

Du kan inviterer med deg ledsager, samboer, kone eller venn/venninne til middagen, det er hyggelig.

PÅMELDING ÅRSMØTEMIDDAG

Tromsø 20.12.2014

På vegne av styret,
Jogeir Sved