INNKALLING TIL ÅRSMØTE 19.2.16 KL.1800

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2015. Fredag 19.02.16 kl. 1800. Møtelokalet blir i Teknologibygget, Klokkargårdsbakken 35, UIT, inngang på østsiden av bygget.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 5.2.2016.

ÅRSMØTEMIDDAG
Etter årsmøteforhandlingene blir det kl. 2100 årsmøtemiddag. Årsmøtemiddagen blir på Bardus.

Du kan inviterer med deg ledsager, samboer, kone eller venn/venninne til middagen, det er hyggelig.

PÅMELDING ÅRSMØTEMIDDAG – Frist 15.02

Tromsø 17.01.2016

På vegne av styret,
Jogeir Sved

Dokumenter til årsmøte:
Saksliste til Årsmøtet i Tromsø Flyklubb 2016
Innkomne saker til behandling på Årsmøtet
Forslag ny lov for Tromsų Flyklubb

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20.2.15 KL.1800

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2014. Møtested blir Alfheim Arena.
Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 6.2.2015.

ÅRSMØTEMIDDAG
Etter årsmøteforhandlingene blir det kl. 2100 årsmøtemiddag. Årsmøtemiddagen blir på Steakers Tromsø AS, Fredrik Langes gt. 13.

Du kan inviterer med deg ledsager, samboer, kone eller venn/venninne til middagen, det er hyggelig.

PÅMELDING ÅRSMØTEMIDDAG

Tromsø 20.12.2014

På vegne av styret,
Jogeir Sved

Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 - Forside

Årsmøtet i Tromsø Flyklubb ble avviklet fredag 21.02, og følgende nye styre er nå på plass:

Leder – Dagfinn Terning
Nestleder – Sindre Grut Hilstad
Sekretær – Jogeir Sved
Kasserer – Tor Gunnar Olsen
Styremedlem – Glenn Tore Harila
Styremedlem – Kristian Bergesen
Varamedlem – Frode Pettersen

Dette ser pinadø lovende ut. Vi ønsker det nye styret lykke til, og satser på at 2014 blir et flott år for Tromsø Flyklubb.

Årsberetning 2013 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Morten Bjørkmann
Avtroppende Leder