Ingen VFR aktivitet ved ENTC 13. til 15. oktober

Helga 13. til 15. oktober skal dette byttes ut utstyr i tårnet ved ENTC.Stop

Det vil ikke bli mulig og gjennomføre VFR aktivitet i Tromsø CTR i tidsrommet fra kl 1500 lokal tid fredag til ca 1600 lokal tid søndag.
Det vil bli sendt ut Notam. Dette gjelder all type flyging, foruten HOSP/SAR.