Møte med tårntjenesten ENTC, tirsdag 28 mai 2019


Tarjei Bakkelund fra tårnet i Tromsø ønsker møte med medlemmer i Tromsø Flyklubb og Tromsø Mikroflyklubb for å informere om mulige endringer i rutinene for vår aktivitet.

Tidspunkt for møtet er tirsdag 28 mai kl 19:00 på brakka.

Håper flest mulig kan møte.

Ingen VFR aktivitet ved ENTC 13. til 15. oktober

Helga 13. til 15. oktober skal dette byttes ut utstyr i tårnet ved ENTC.Stop

Det vil ikke bli mulig og gjennomføre VFR aktivitet i Tromsø CTR i tidsrommet fra kl 1500 lokal tid fredag til ca 1600 lokal tid søndag.
Det vil bli sendt ut Notam. Dette gjelder all type flyging, foruten HOSP/SAR.

Krav om Airside Safety kurs

avinorEtter Luftfartstilsynets revisjon 2013F409 er det gitt avvik på at de som har hvite adgangskort på lufthavna ikke har gjennomført Airside Safety kurs. I praksis betyr det at alle i Tromsø Flyklubb med flere som i dag har utstedt hvite adgangskort må gjennomføre Airside Safety kurs innen 01.07.2014. Les mer på Krav om Airside safety Tromsø Flyklubb

ID-kontoret på Tromsø lufthavn har flyttet

Nytt ID-kontor er lokalisert i 2. etg. i det nye Flysikringsbygget ved tårnet. Åpningstidene er fortsatt mandag og torsdag fra kl.09-11 og 12-15. For å komme inn i bygget er man nødt til å ringe på dørtelefonen som er montert på utsiden av bygget, nr. 34625. Oppslag er hengt opp over dørtelefonen.

Telefonnummer til ID-kontoret er 67 03 46 25
E-post adresse til ID-kontoret er idkontor.tromso@avinor .no

Temakveld med Avinor

avinorTemakveld med Avinor onsdag 12.6. kl 2100. Møterom i tårnet. Merk tidspunkt og sted. Mer informasjon kommer i morgen eller onsdag.

VH Rudi Kirkhaug
Flysikkerhetsleder