UTSATT: Årmøte og middag er utsatt pga Korona-situasjonen

I dag, 20.03.2020, var det planlagt å gjennomføre årsmøte i Tromsø Flyklubb, samt å spise middag i etterkant. Dette utsettes pga Korona-situasjonen.

Styret kommer tilbake med ny dato, når situasjonen har stabilisert seg.

Mvh,
Sevim Gulbrandsen
Sekretær Tromsø Flyklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20. mars 2020 kl.18:00

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2019, Fredag 20.mars 2020 kl. 18:00. Møtelokale er ikke avklart, info kommer senere.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 6. mars 2020.

Terje Fagerhaug
Leder

Nytt telefonnummer

Tromsø Flyklubb har fått nytt telefonnummer.

Det nye nummeret til telefonen på brakka er:  970 15 083

Temakveld om boken “Praktisk flyging”, mandag 5. august 2019

Flyklubben inviterer til temakveld om boken “Praktisk flyging”. Forfatteren Espen Grønstad er i Tromsø og vil selge boken sin for våre medlemmer for halv pris (60kr). Han tilbyr seg også å gi en liten introduskjon i sin bok.

Når: Mandag, 5. august 2019, kl 18
Sted: Brakka

Vel møtt!

Førstehjelpskurs, mandag 3. juni 2019

Tom Brien fra Norges Luftsportsforbund kommer til Tromsø for å holde førstehjelpskurs for medlemmene i Tromsø Flyklubb og Tromsø Mikroflyklubb.

Tid: Mandag 3. juni kl 18:00
Sted: Brakka