Nye fagsjefer

Styret har utnevnt to nye fagsjefer.

Jogeir Sved overtar som leder for flytjenesten etter Dagfinn Terning.

Rudi Kirkhaug overtar som flysikkerhetsleder etter Frode Pettersen.

Styret takker avtroppende fagsjefer for innsatsen og ønsker påtroppende fagsjefer velkommen.

Ny dato til Årmøte, 29. juni 2020, kl 18


Årsmøte var opprinnelig planlagt for 20. mars 2020, men måtte utsettes pga Corona-situasjonen. Nå har forholdene roet seg, slik at styret vurderer det som mulig å gjennomføre Årsmøte med fysisk oppmøte i henhold til Corona-reglene.

Ny dato for Årsmøte er 29. juni 2020, kl. 18
Sted: Ved Klubblokalene. Være forberedt på at møte kan finne sted utendørs.

Det har ikke blitt sendt inn nye saker til styret etter forrige innkalling. Det åpnes ikke for nye innspill til saker. Sakspapirene ettersendes i henhold til vedtektene, senest 1 uke før møte. Kun medlemmer som var innmeldt i klubben per 01.02.2020 er stemmeberettiget ved dette Årmsøte.

Tradisjonen tro, skal det bli sosialt sammenkomst etter Årsmøte for alle. I år selvfølgelig med god avstand mellom oss. I etterkant av møte fyres det opp grillen ved Brakka. Alle oppfordres til å ta med egen mat og drikke.

Vel møtt!

Styret
Tromsø flyklubb

(Ingen VFR) Flygning i Korona-tiden

Luftfartstilsynet har innført innskrenkninger i luftfarten som berører også skoleflyging og oss privatflygere. Informasjon fra tilsynet om Korona er tilgjengelige her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/

NLF har laget en guide til koronakrisen på sine nettsider: http://nlf.no/forbund/nlfs-guide-til-koronakrisen

Styret i Tromsø Flyklubb anbefaler å følge med i situasjonen.

Per 13.03.2020 gjelder følgende for Tromsø flyklubb:
– Klubbens fly settes på bakken inntil videre. Medlemmer med egne fly oppfordres til å følge NLF’s pålegg og råd.
– Brakkekafé holder stengt og brakken benyttes ikke til sammenkomster.

UTSATT: Årmøte og middag er utsatt pga Korona-situasjonen

I dag, 20.03.2020, var det planlagt å gjennomføre årsmøte i Tromsø Flyklubb, samt å spise middag i etterkant. Dette utsettes pga Korona-situasjonen.

Styret kommer tilbake med ny dato, når situasjonen har stabilisert seg.

Mvh,
Sevim Gulbrandsen
Sekretær Tromsø Flyklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20. mars 2020 kl.18:00

Viser til §9 i våre vedtekter «Lov for Tromsø Flyklubb stiftet 1946», og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2019, Fredag 20.mars 2020 kl. 18:00. Møtelokale er ikke avklart, info kommer senere.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 6. mars 2020.

Terje Fagerhaug
Leder