Årsmøte 2024

Tromsø Flyklubb avholdt årsmøtet denne uken, 4. mars, i klubbens lokaler. Det var 21 oppmøtte.
Gjennomgang av klubbens seksjoner og regnskap ble gjennomgått. Nytt budsjett ble også vedtatt.
Styret har fått noen endringer, med blant annet nye medlemmer og ny leder, Maria Rød.

Vi ønsker å takke Morten Bjørkmann for en fantastisk kake til møtet.

Årsberetningen er å finne under “Filarkiv” i My Web Log.

Sondre, sekretær Tromsø Flyklubb.