Årsmøte 2024

Tromsø Flyklubb avholdt årsmøtet denne uken, 4. mars, i klubbens lokaler. Det var 21 oppmøtte.
Gjennomgang av klubbens seksjoner og regnskap ble gjennomgått. Nytt budsjett ble også vedtatt.
Styret har fått noen endringer, med blant annet nye medlemmer og ny leder, Maria Rød.

Vi ønsker å takke Morten Bjørkmann for en fantastisk kake til møtet.

Årsberetningen er å finne under “Filarkiv” i My Web Log.

Sondre, sekretær Tromsø Flyklubb.

1000-timers klubben

Tromsø Flyklubb gratulerer Audun Mathiassen og Yngve Johnsen med å ha oppnådd 1000 flytimer. Dette er en stor bragd! Dette innebærer mange fine flyturer både i innland og utland med masse erfaring.

Fly safe de neste 1000 timene også!

Årets første flytur

Mandag 1. januar fløy Martin Hansson årets første flytur. Selv om solen her i Tromsø fortsatt befinner seg under horisonten er mørketidslyset utrolig flott å fly i. Det defineres som VFR dag.

Julekort

Da senker julen seg også for våre fly. Vi er nå inne i den mørkeste tiden av året, men det betyr derimot ikke at vi har vært landfaste. Mørketiden gir utrolig mange flotte dager med en himmel som til tider er ubeskrivelig. Da er det heldig at vår hobby er i himmelen.

Besøk av Tromsø Flyspotter Forening

I går, lørdag 30. september, fikk Tromsø Flyklubb besøk av flyspottere som ønsket å ta bilder fra verandaen vår. Det ble en stor suksess med mange gode bilder, kaffe, vafler og nytt bekjentskap.

Noen av bildene som ble tatt kan ses på Facebook-siden deres “Tromsø Flyspotter Forening”.

Flyklubben ønsker flyspotterforeningen tilbake igjen ved en senere anledning.