Skarpt oppdrag for Flytjenesten

9. mai gjennomførte NLF Flytjenesten Tromsø sitt første skarpe oppdrag på forespørsel fra Troms Politidistrikt. Flytjenesten ble satt på bakken i hele landet etter den tragiske ulykken som skjedde sør for Kristiansand i 2019.
Det er lagt ned imponerende stor innsats i tjenesten for å imøtekomme de nye kravene fra tilsynet, som den 25. november 2022 godkjente NLF Flytjenesten Tromsø operativ igjen.
Vell gjennomført!

NM Presisjonsflyging 2023 / Starmoen 25. – 28. mai

Dette er ett sosialt treff og lavterskeltilbud, man trenger bare å møte opp med ett smil og en smarttelefon, de har til og med eget fly til utleie for de som ønsker å benytte seg av det.

Torsdag / Fredag er det treningssamling (hovedsakelig for unge), med instruktører.

Ungdom får sponset deler av utgiftene knyttet til NM! Ta kontakt for mer info.

Lørdag er det konkurransedag med premieutdeling og sosial middag etterfulgt av hjemreise på søndagen.

Fokuset ligger på samvær og lære av hverandre med en liten avsluttende konkurranse. I år er det ikke TV-dekning så vi gjør ting i vårt eget tempo.

Påmelding:

Fokuset ligger på samvær og lære av hverandre med en liten avsluttende konkurranse. I år er det ikke TV-dekning så vi gjør ting i vårt eget tempo.

Påmelding: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=rmunup7t

Har du noen spørsmål?

Rett de gjerne til jone.r.mathisen@gmail.com

1st solo

Gratulerer så mye til Øyvind Hilmarsen, som på lørdag fløy sin første SOLO på veien mot PPL-A! Det er kanskje rett å si ‘andre solo’, ettersom Øyvind har sportsflysertifikat fra før av! Flott leverert, og vi gir gass videre så du snart har sertifikatet i boks!

Årsmøte 2023

Fredag 24. mars 2023 avholdt Tromsø Flyklubb årsmøte ved Scandic Ishavshotell i Tromsø. Det var 17 deltakere. Gjennomgang av året 2022 viste at budsjettet for 2022 ble gjennomført som planlagt. Det ble valgt nytt styre, med unntak av nestleder og sekretær, som allerede er valgt til 2024. Nye medlemmer i styret er Hans Kristian Elvenes og Olga Voronchikhina, resterende posisjoner i styret som var til valg ble gjenvalgt.
Budsjett 2023 og Årsberetning er lagt ut under “filarkiv” i MyWebLog.

Sondre, styreleder Tromsø Flyklubb

Årsmøte

Viser til §13, Årsmøtet, i våre vedtekter “Lov for Tromsø Flyklubb”, og innkaller med dette til Årsmøte for perioden 2022, fredag 24. mars 2023. kl.18:00. Møtet blir avholdt på Ishavshotelet i Tromsø sentrum.

Det inviteres også til middag ved hotellets egen restaurant etter årsmøtet. Her ønsker vi å feire sammenslåingen vår. Det blir lagt ut invitasjon på Facebook for de som vil delta. Her må man melde seg på (middag dekkes av hver enkelt). Hvis noen ikke har mulighet til å melde seg på Facebook kan de sende mail til leder@tromsoflyklubb.no.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i henhold til frist fastsatt i vedtektene, senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet, senest innen 10. mars 2023.

Saksliste blir sendt ut senest én uke før årsmøtet.

Tromsø, 12. februar 2023

Mvh.
Styret, Tromsø flyklubb