Krav om testing av språkferdighet / kurs 27 januar kl 1900 på brakka

Alle flygere som skal benytte en flyradio må teste til minimum level 4 innen 5. mars 2011

ICAO har innført endringer i Annex 1. Tilsvarende er JAR FCL 1 og 2, Amendment 7/6 endret ved at det er innført krav om testing av språkferdighet for flygere. (Se FCL 1.010 og 2.010 respektive, og med tilhørende AMC). Det er også endringer i BSL C 5.2a, flytelefoniforskriften. Dette innebærer i praksis at alle flygere som skal benytte en flyradio må teste til minimum level 4 innen 5. mars 2011.
Continue reading “Krav om testing av språkferdighet / kurs 27 januar kl 1900 på brakka”

Godt nytt flyår

Ønsker alle sammen ett godt nytt flyår. Kvittering for betalt landingsavgift 2011 er nå lagt i dokumentmappa til LN-FAW. Dermed er det bare å komme igang med flygingen i 2011.

Mvh, Kasserer

LN-HHH

Viser til avtale datert 06.05.10 som gir flyklubbens medlemmer anledning til å bruke LN-HHH, i påvente av bedring av flysituasjonen som følge av havariet på LN-TOS. Vi som eiere av LN-HHH har nå vurdert våre framtidige planer mht bruk av flyet (herunder eventuelt salg), og vi har funnet det mest hensiktsmessig å avslutte avtalen med Tromsø Flyklubb. Vi takker for godt samarbeide og håper at avtalen i perioden 06.05.10 og fram til dags dato har vært til fordel for Tromsø Flyklubbs medlemmer.

Hansnes, 12.12.10.
ANDELSLAGET LN-SAS

Viktig dugnad!!

Hangarsjef kan stille torsdag 9.12. for å reparere hangarporten til FAW. Men det betinger at noen kan gi en hjelpende hånd. Det vil bli dugnad fra kl. 1700. Det understrekes at porten nå må repareres. Det henstilles derfor til folket at de stiller opp. Gi tilbakemelding til undertegnede snarest slik at arbeidet kan organiseres.

LJS, leder, staleif@gmail.com