Julekort

Da senker julen seg også for våre fly. Vi er nå inne i den mørkeste tiden av året, men det betyr derimot ikke at vi har vært landfaste. Mørketiden gir utrolig mange flotte dager med en himmel som til tider er ubeskrivelig. Da er det heldig at vår hobby er i himmelen.

Besøk av Tromsø Flyspotter Forening

I går, lørdag 30. september, fikk Tromsø Flyklubb besøk av flyspottere som ønsket å ta bilder fra verandaen vår. Det ble en stor suksess med mange gode bilder, kaffe, vafler og nytt bekjentskap.

Noen av bildene som ble tatt kan ses på Facebook-siden deres “Tromsø Flyspotter Forening”.

Flyklubben ønsker flyspotterforeningen tilbake igjen ved en senere anledning.

Instruktør-standardisering motorfly

24. august gjennomførte skolesjef for motorfly, Kristian, instruktør-standardisering. Tromsø Flyklubb har pr. nå 6 instruktører på motorfly.
I tillegg til å instruere nye elever ved flyklubben vil instruktørene også være tilgjengelig til å fly med medlemmer som innehar sertifikat. Ta kontakt med instruktør eller skolesjef.

Våre motorfly-instruktører:

  • Svein Erik Ditløvsen: Fra Tromsø. Startet i Tromsø flyklubb 1987. Kommersielle sertifikater fra 1989 og flygersertifikat fra 2000. Tidligere skolesjef i Tromsø Flyklubb 2007 – 2017. Tidligere Instruert på UTSA siden 2011. Svein Erik er examiner og kan gjennomføre oppflyvning og fornyelse av sertifikater.
  • Kristian Bergesen: Fra Båtsfjord. Fløy opp til PPL i 2009. Kommersielle sertifikater og flyinstruktør fra 2011. Instruktør i Tromsø Flyklubb fra 2011. Nåværende skolesjef for Tromsø Flyklubb.
  • Eirik Jørgensen: Fra Fredrikstad. Fløy opp til kommersielle sertifikater i 2020 og flyinstruktør i 2020. Medlem i klubben siden 2015. Student og deltidsansatt ved Tromsdalen Videregående skole.
  • Martin Bjørndal: Fra Tønsberg, Nøtterøy. Fløy opp til PPL i 2016. Kommersielle sertifikater fra 2021 og flyinstruktør fra 2022. Jobber med å utdanne dronepiloter på UiT og deltidsstilling på UTSA.
  • Christer Johansen: Fra Tromsø. Medlem i flyklubben siden 2008. Flydd i fallskjermklubben. Kommersielle sertifikater 2021 og flyinstruktør fra 2023. Jobber som prosjektleder i Tromsø.
  • Sondre S. Fjelldal: Fra Helgelandskysten. Medlem Tromsø Flyklubb fra 2018. Kommersielle sertifikater 2017 og flyinstruktør fra 2017. Instruert i Tromsø Flyklubb siden 2018. Jobber ved Luftambulansen (Avincis).
  • Wojciech Brudecki: Fra Świnoujście i Polen. Fløy opp til PPL i 2014 og kommersiell og flyinstruktør papirer i 2019. Han har vært medlem av Tromsø Flyklubb siden 2013. Jobber for tiden som buss-sjåfør for Tide Buss i Tromsø (ikke med på bildet).

Alle våre motorfly-instruktører er fastboende i Tromsø.

F.v. Svein Erik, Kristian, Eirik, Martin, Christer & Sondre

Norske flysikkerhetsresultater 2022

Luftfartstilsynet har kommet med flysikkerhetsresultatene for 2022. Kort oppsummert for privatfly-kategorien var det et bra år! “Med kun to offisielle ulykker og ingen omkomne er 2022 dermed det sikreste året for privatflyging i norsk luftfarts historie!

Når det kommer til “luftfartshendelser” i vår kategori er det “Navigation error” som er størst.

“Navigasjonsfeil kan føre til at piloter flyr inn i kontrollert luftrom uten klarering, dette kalles luftromsinntrengning. Luftromsinntrengning som involverer privatflyging blir i hovedsak rapportert av lufttrafikktjenesten eller piloter i andre luftfartøy. Dette betyr at en del privatflygere kan og bør rapportere mer til Luftfartstilsynet.”

Oppfordrer alle våre medlemmer til å rapportere i OBSREG, uansett hvor lite det måtte være.

Les mer om resultatene på denne linken: https://luftfartstilsynet.no/aktorer/norske-flysikkerhetsresultater/norske-flysikkerhetsresultater-2022/#header24
Vår sektor ligger under “Privatflygning”.

NLF’s gullnål og dugnad

Ronny Mortensen ble tildelt NLF’s gullnål i desember 2022 for sin innsats i Tromsø Flyklubb og fallskjermklubb over en lengre perioden. Han har vært en viktig person for driften av begge klubbene.

Vi ønsker å rette en stor takk!

Det ble også gjennomført dugnad ved klubben mandag 10. juli. Med stort fremmøte gikk dette fort. LN-VIA og LN-YTK ble begge vasket. Gresset ble klipt, hangar samt klubbhus ryddet og hangarporter reparert. Vi av sluttet med grilling.