Oppdatert klubbhåndbok

KLUBBHANDBOK_revisjon-2014_pkt 2.7-5.3.2014

Klubbhåndboken er oppdatert på hjemmesiden som følge av vedtak på årsmøtet.