Booking

GÅ TIL BOOKING

Klubben gjør deg oppmerksom på følgende før du booker fly:

Reservebooking kan være fornuftig. Hvis den som har primærbooking avbestiller vil den med reservebooking få en mail på dette. Ta gjerne også kontakt med han/hun som har reservebooket.


BOOKING

Klubbens hovedintensjon er at flyene i størst mulig grad er tilgjengelig på hjemmebasen, og dermed best tilgjengelig for flest medlemmer. Spesielt er dette viktig i de mest aktive av årets flybare måneder. Av den grunn oppfordres det derfor til at planlagte langturer ikke overstiger 14 dager borte fra hjemmebasen. Booking av klubbens fly foretas via klubbens internettbaserte bookingsystem. Dette kan brukes både lokalt i klubbhuset ved en egen terminal, samt via internett. Enhver booking skal inneholde plan for turen/intensjon, samt kontakttelefon/nummer.

Medlemmer som er sperret i bookingsystemet har pr. definisjon flyforbud i Tromsø Flyklubb.


3.2.2 OPPMØTE

Medlem som har booket fly skal senest 15 minutter før booket tid inntrer, tilkjennegi at bookingen aktes benyttet. Dette gjøres fortrinnsvis ved personlig oppmøte i klubblokalene. Om så ikke blir gjort, kan booket tid fritt benyttes av andre.

3.2.3 AVBOOKING

All booking som ikke skal benyttes SKAL avbookes. Dette gjelder uavhengig av værforholdene, da de fleste tolker værforholdene forskjellig og vil ha sine egne minima. Avbooking bør foretas dagen før flyging med mindre spesielle forhold medfører sen avbooking, dog ikke seinere enn bookingens starttidspunkt. Blir flyturen kortere enn booket periode skal også resterende tid avbookes.Ved avbooking skriv gjerne årsak i feltet “oppgi årsak” som kommer opp. Dette hjelper klubbens styre i sitt arbeid med å kontinuerlig forbedre klubben.

“Happy flying” og fly mye. Klubben trenger deg i lufta!
Fly safe!
GÅ TIL BOOKING