Flytjenesten

flytjenesten

VARSLINGSPLAN

Primær varsling til mobiltelefon nummer: 995 25 582

Flygere  Mobil  E-post adresse
Jogeir Sved  902 01 777  j.sved@online.no
Dagfinn Terning  900 16 585  dagfinn@terning.com
Kjetil Henriksen  951 49 089  kjehenr@yahoo.com
Rudi Kirkhaug  911 94 796  rudi.kirkhaug@uit.no
 Sondre S. Fjelldal  464 17 428  sondre_ssf@hotmail.com
     

Flytjenesten deltar, som en av flere organisasjoner, i den frivillige redningstjenesten som disponeres av Hovedredningssentralen og/eller politiet. Flytjenesten er medlem i FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum sammen med Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Redningsselskapet og Norsk Radio Relæ Liga.

Flytjenesten skal ikke påta seg oppdrag som kan oppfattes som å være ervervsmessig luftfartsvirksomhet eller være i konkurranse med slik virksomhet