Soloutsjekk: Tor Gunnar Olsen

Vi gratulerer Tor Gunnar Olsen med sin første solotur 04.08.11