LN-FAW tilbake på ENTC

LN-FAW er tilbake fra service og operativ.