Klubbhåndbok – revidert

Klubbhåndboka er revidert. Se link. Vennligst se og bli kjent med nytt under pkt. 3, operative begrensninger.