Nå legger vi om bookingsystemet.

Fra 06.01.13 tar vi i bruk det nye bookingsystemet. Bookinger som er lagt inn i det gamle systemet er flyttet over i det nye, men sjekk gjerne om dine bookinger er flyttet. Bookingsystemet finnes på http://www.myweblog.se/ eller via link “Booking” på hjemmesiden vår.

Infomail om pålogging er tidligere sendt til registrert e-post adresse. Ved behov for hjelp, sendt en mail til Tor Gunnar Olsen på tg.olsen@online.no

Husk logge flyvningen i myWebLog etter endt tur.

Nytt bookingsystem i Tromsø Flyklubb, infomøte 3. januar 2013

Tromsø Flyklubb bytter bookingsystem.  Systemet fra myWebLog er installert og er for tiden i prøvedrift. Adresse til nettsiden: http://www.myweblog.se/

Systemet har mange nye funksjoner i forhold til dagen system. Den største forandringen blir at man etter flyving logger flyvningen på nett i tillegg til flyets loggbok.

Det er sendt mail til alle medlemmer med brukernavn og passord samt en enkel brukerveileding. Mail er sendt til mail­adressen som er registrert i MeLWin ( NLF’s medlemsregister). Hvis noen medlemmer ikke har fått denne infomailen bes de å sjekke at e-post adresse i MeLWin er korrekt. http://www.nlf.no/info/medlemsservice-medlemsdata. Korriger eventuelle feil.

Sendt gjerne en mail til tg.olsen@online.no med korrekt adresse så sendes infomailen på nytt.

Medlemmene oppfordres til å logge på systemet og legge inn data som angitt i infomail. Prøv også å booke fly og registrere flyvninger men ikke bokfør flyvinger som ikke er utført. (trinn 3 i registreringsprosessen). Etter endt prøvedrift vil alle testdata slettes.

3. januar 2013 kl 19.00 avholder vi ett infomøte på brakka om det nye bookingsystemet.

Vel møtt.