Vinteroperasjoner

Flyklubben har gått til anskaffelse av 24 volts ”external power” opplegg. Pr dags dato kan vi bare bruke det på LN-TOS. På LN-FAW må kontakten bygges noe om, slik at den passer til luken. Hvis man parkert på en utestasjon og har behov for hjelpestart er det mulighet for å bruke 28 volts  ”external power”. Finnes  på alle flyplasser på kortbanenettet hvor Widerøe trafikkerer. NB! Husk og bruke POH ved bruk av hjelpestart.

I disse kuldetider er det viktig og forvarme flyene før vi starter opp (jo lengre jo bedre). Pakk inn motorområdet og sett på heater. Unngå lang bruk av batteriet på ”Pri flight insp.” og bruk kort tid på oppstartssjekkliste. (Sjekklisten kan tas mens motor varmkjøres). Kjør motor på lavt turtall de første minuttene til man ser olje temperaturen stiger før man øker turtallet for varmkjøring og følger normal prosedyre.
Her lagt med en link fra Luftfartstilsynet om vinterflyging: LINK
Ronny Mortensen, Tekn. Leder TFK