Treningsområdet TFK & Start-Up request

FRA OG MED 1.7.2011 IVERKSETTES FØLGENDE ENDRINGER FOR BRUK AV TRENINGSOMRÅDER,  SAMT START-UP REQUEST FOR GA-TRAFIKK.  
 
Nye treningsområder i TFK, gjeldenede fra 1. juli i år i hht. til kart. Se link: Noptos1mfp02–06202011-085232
Område nr. 1: Begrenset område Håkøya
Område nr. 2: SW av Ansnes “Training area Malangen”

Fra 1. juli 2011 innføres også start-up request for GA-trafikken på vår side. Dette innebærer følgende: Dersom du har til hensikt å taxe ut for å foreta en take-off, eller du skal til fuelpumpen, så skal tårnet varsles før oppstart.
– Steinar T. Nilsen, formann