Økning av timeprisene fra 01.mai 2012

Grunnet økte sertifiseringskostnader etter innføring av CAMO samt økte fuelpriser ser Tromsø Flyklubb seg nødt til å øke timeprisene med virkning fra 01.05.2012 :

Nye timepriser blir :
LN FAW  – kr 1320   ( 22 kr pr min)
LN TOS   – kr 1380   ( 23 kr pr min)

Nye timepriser LN-FAW og LN-TOS fra og med 9.5.2011

Viser til mail av 4.5.2011 vedrørende timepriser, samt informasjon lagt på klubbens hjemmeside. Da er det bekreftet som tidligere antatt, AVGAS har økt med kr. 4.19 pr liter.  Det medfører at vi må justere timeprisen ytterligere.  Nye timepriser fra og med 9.5.2011 blir:
 
Kr 1200,- for LN FAW og kr 1260,- for LN TOS.
 
På vegne av styret, Jogeir Sved

Nye timepriser for LN FAW og LN TOS fra og med 4.5.2011

Grunnet dramatisk økning av prisen på AVGAS (Brann i et raffineri med etterfølgende overpriset båtlast med AVGAS til Slagentangen) ser vi oss nødt til å øke timeprisene, som har vært stabile siden juni 2009.

I første omgang økes prisene med 72kr/timen til henholdsvis kr 1140 for LN FAW og kr 1200 for LN TOS. Dersom de neste fuelregningene viser en økning på hele 4,17 kr/liter, som bebudet – vil det bli nødvendig med en justering til. (Bodø flyklubb øket timeprisen med 120kr fra 01.05.11)

Mvh
Yngve Johnsen
Kasserer Tromsø Flyklubb