Sportsfly -dokumenter

Sportsflyhåndboken

Sikkerhetssystem utgave 8 | Norges Luftsportforbund (nlf.no)

Sjekklister for LN-YTK

POH

Bruksanvisninger LN-YTK

Operative regler og handlingsplaner Tromsø flyklubb – Sportsfly
(under revidering etter sammenslåing av TFK og TFSK)

Revisjoner