Styret

 Styrets sammensetning
 Verv  Navn  Mobil  E-post
 Leder  Sondre Solhaug Fjelldal  464 17 428  leder @tromsoflyklubb.no
 Nestleder  Rudi Kirkhaug  911 94 796  nestleder @tromsoflyklubb.no
 Sekretær  Kjetil Henriksen  951 49 089  sekretaer @tromsoflyklubb.no
 Kasserer  Tor Gunnar Olsen  917 03 051  kasserer @tromsoflyklubb.no
 Styremedlem  Torfinn Johansen  971 94 428  torfinn @tromsoflyklubb.no
 Styremedlem  Eva Næss  971 01 119  eva @tromsoflyklubb.no
 Varamedlem  Vegard Hauan  468 20 906  vegard @tromsoflyklubb.no
 Fagsjefer
 Verv  Navn  Mobil  E-post
 Skolesjef motorfly  Kristian Bergesen  993 24 768  krberges @gmail.com
 Flysikkerhetsleder motorfly  Rudi Kirkhaug  911 94 796  flysikkerhetsleder @tromsoflyklubb.no
 Hangarsjef  Alf-Halvor Nilssen  900 13 737  alfhalvornilssen @gmail.com
 Teknisk leder  Ronny Mortensen  971 71 430  ronnymor @online.no

Andre verv:

Kontrollkomité

Terje Fagerhaug
Yngve Johnsen

Valgkomité ( epost : valgkomite @tromsoflyklubb.no )

Kristian Bergesen (leder)
Jogeir Sved
Kjell Gunnar Sundfær
Frank Sørensen (varamedlem)

IKT og web

Webansvarlig:

Leave a Reply

Your email address will not be published.