Styret

 Styrets sammensetning
 Verv  Navn  Mobil  E-post
 Leder Sondre Solhaug Fjelldal  464 17 428  leder @tromsoflyklubb.no
 Nestleder Rudi Kirkhaug  911 94 796  nestleder @tromsoflyklubb.no
 Sekretær Kjetil Henriksen  951 49 089  sekretaer @tromsoflyklubb.no
 Kasserer Tor Gunnar Olsen  917 03 051  kasserer @tromsoflyklubb.no
 Styremedlem 1 Torfinn Johansen  971 94 428  torfinn @tromsoflyklubb.no
 Styremedlem 2 Hans Kristian Elvenes
 Varamedlem Olga Voronchikhina
 Fagsjefer
 Verv  Navn  Mobil  E-post
Skolesjef motorfly Kristian Bergesen 993 24 768 krberges @gmail.com
Skolesjef sportsfly Ole M. Johansen 926 27 000 ole @tromstaxi.no
Flysikkerhetsleder motorfly  Rudi Kirkhaug 911 94 796 flysikkerhetsleder @tromsoflyklubb.no
Operativ leder sportsfly Ole M. Johansen 926 27 000 ole @tromstaxi.no
Teknisk sjef motorfly Ronny Mortensen
Teknisk sjef sportsfly Jan-Bjørnar Pettersson jan-bp @online.no
Hangarsjef Alf-Halvor Nilssen 900 13 737 alfhalvornilssen @gmail.com

Andre verv:

Kontrollkomité

Yngve Johnsen
Frode Pettersen

Valgkomité ( epost : valgkomite @tromsoflyklubb.no )

Kristian Bergesen (leder)
Jogeir Sved
Kjell Gunnar Sundfær
Frank Sørensen (varamedlem)

IKT og web

Webansvarlig: Sondre S. Fjelldal