Styret

 Styrets sammensetning 2018
 Verv  Navn  Mobil  E-post
 Leder  Terje Fagerhaug  911 88 560  terjefagerhaug [ at ] hotmail.com
 Nestleder  Frank Sørensen  951 87 663  frank [ at ] soerensen.no
 Sekretær  Jogeir Sved  902 01 777  j.sved [ at ] online.no
 Kasserer  Tor Gunnar Olsen  917 03 051  tg.olsen [ at ] online.no
 Styremedlem  Kjetil Henriksen  951 49 089  kjehenr [ at ] yahoo.com
 Styremedlem  Georg Willy Jensen  913 00 911  georgwj [ at ] hotmail.com
 Varamedlem  Hans-Christian Grunnvåg  901 21 255  grunnvaag17 [ at ] hotmail.com
 Fagsjefer
 Verv  Navn  Mobil  E-post
 Skolesjef  Kristian Bergesen  993 24 768  krberges [ at ] gmail.com
 Flysikkerhetsleder   Svein-Erik Ditløvsen  965 16 000  serditl [ at ] online.no
 Teknisk leder  Ronny Mortensen  971 71 430  ronnymor [ at ] online.no

 

Andre verv:

Revisorer

Dan Andreassen
Jan Hugo Sørensen

Valgkomité

Morten Bjørkmann (leder)
Torfinn Johansen
Frode Pettersen
Kristian Bergesen (varamedlem)

IKT og web

Webansvarlig: Lars Gimse – larsgimse@gmail.com – 40455304