INVITASJON TIL INFOMØTE

Tromsø Flyklubb ønsker å invitere studenter ved flyutdanning på UIT til et informasjonsmøte i klubbens lokaler på Langnes lufthavn. Se INVITASJON TIL INFOMØTE – tirsdag 29. januar kl. 1900. Påmelding snarest og senest 22.01.13 til: rudi.kirkhaug@uit.no