Klubbutviklingskvelden utsettes

Aktivitets gruppa har sammen med formannen bestemt at klubbutviklingskvelden må utsettes. Det ble for få som meldte seg på, og av de påmeldte er mange de samme som har stått for drifta de siste 10 årene. Satser derfor på at styret på neste møte 5. april bestemmer hva som skal gjøres videre. Beklager til de som hadde satt av kvelden, og takker for interessen.