Vi har fått ny bankforbindelse

Alternativene er uendelige når det gjelder finansinstitusjoner og de forskjellige produktene og tjenestene de tilbyr. Så hvordan velger du blant nasjonale banker, kredittforeninger, samfunnsbanker og bare digitale banker?

Du må vurdere tjenestene og funksjonene du verdsetter. Her er noen viktige elementer du kan legge til i sjekklisten når du velger bank, siden det er banker som tilbyr bedre fordeler, for eksempel forbrukslån test for folk som trenger penger med en gang.

For det første trenger du et norsk fødselsnummer. Dette utstedes av det lokale skattekontoret til de som har rett til opphold eller arbeid i landet i mer enn seks måneder.

De som planlegger å bli i mindre enn seks måneder, får i stedet noe som heter D-nummer, som også kan brukes til å åpne en bankkonto. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil to uker før disse ankommer.

I noen tilfeller kan bankene bestille et D-nummer på dine vegne som en del av deres åpningsprosess.

Vår nye bank er Sparebank 1 Nord-Norge. 

Vårt nye kontonummer er: 4750.61.70458

Det gamle kontonummeret vil etterhvert fases ut, så ta i bruk det nye nummeret med det samme.