Vi har fått ny bankforbindelse

Vår nye bank er Sparebank 1 Nord-Norge. 

Vårt nye kontonummer er: 4750.61.70458

Det gamle kontonummeret vil etterhvert fases ut, så ta i bruk det nye nummeret med det samme.