Til minne om Leif og Einar

Einar og Leif

 

Søndag 11. februar fikk Tromsø Flyklubb og Tromsø Mikroflyklubb den tragiske beskjeden om at våre to svært aktive og avholdte medlemmer, Leif Stamnes og nevøen Einar Halvorsen, var omkommet.

Ulykken har rammet klubbene med full kraft, og sammen med de etterlatte sitter et helt flymiljø sitter igjen med sorg, fortvilelse og mange ubesvarte spørsmål. Vi har et inderlig håp om at det skal være mulig å finne svar på hva som har skjedd, og hvorfor det fatale skjedde. Det er uforståelig og ufattelig! Dagen før satt vi sammen med dem på klubbhuset når de planla turen, som de selvfølgelig gledet seg stort til – en tur som dessverre skulle bli deres siste.

Einar meldte seg inn i Tromsø Flyklubb i 2015. Da kom han til Tromsø i forbindelse med en jobb som byggherrekontrollør for den nye havneterminalen. Han tok sitt flysertifikat i Follo Flyklubb i november 2003, etter å ha startet sitt skoleprogram 28 juni samme år. Man kan trygt si at Einar var en lærevillig og fokusert elev, som ikke ville «kaste bort tiden», når han først hadde bestemt seg for å ta flysertifikat.  Einars kone, Vanja Nyrud Halvorsen, har gitt Tromsø Flyklubb dagboken som han skrev i tiden som elev. Den vil etter hvert bli publisert for klubbens medlemmer. Dagboken er svært innholdsrik, og gjenspeiler blant annet hans fokus på detaljer. Dette er derfor svært interessant lesning for alle som er interessert i flyvning. Tiden vi har hatt sammen med Einar har vært en berikelse for oss i Tromsø flyklubb. Hans positive og smilende tilstedeværelse, og hans lune humor, gjorde at det alltid var en glede å møte ham på klubbhuset. Han var ofte første mann, og hadde som regel kaffe og vaflene klar.

Leif var en bauta i Tromsø Flyklubb i kraft av sine erfaringer og kunnskap. Han har blant annet vært formann og styremedlem i flyklubben. Han tok flysertifikat i 1990, så han hadde lang erfaring både som PPL-A pilot, og mikrofly-pilot. Totalt sett hadde Leif logget 2240 timer. 1400 timer som PPL-A pilot og 840 som mikroflypilot. Han var med på de fleste – for ikke si alle turene klubben har hatt utenlands. Det være seg klubbturene til Åland, og rundreisen Europa rundt via Gibraltar i 2006. Neste langtur i 2007 gikk rundt Østersjøen, via de Baltiske landene, videre til Polen, Tyskland, Danmark og hjem via Sverige. Han gjorde seg også en tur til Scotland og England i 2013 i LN TWA, sammen med sin gode flykamerat Edward Hough.

Leif kan nærmest beskrives som et fundament i Tromsø Mikroflyklubb, hvor han hadde det viktige vervet som fly-operativ leder. Han var også en samvittighetsfull instruktør. Han var i særdeleshet opptatt av sikkerhet, og hans hovedbudskap og mantra var alltid; «Er du i tvil, er det ikke tvil!» Som instruktør var han klokkeklar til sine elever. Selv om de var ferdig med skoleprogrammet og hadde godkjent antall timer, så kunne han si; «Du er ikke klar enda, vi må trene mer!» Han var alltid konsekvent, og ikke villig til ta sjanser eller gå på akkord med sikkerheten.

Leif og Einar etterlater seg et stort tomrom – tilstedeværelsen, kunnskapen, de gode historiene og den gode og lune humoren, kommer til å bli sterkt savnet i klubben.

Tromsø Flyklubb og Tromsø Mikroflyklubb lyser fred over Leif og Einars minner.